Podujatia a školenia pre prekladateľov a tlmočníkov

Jedným zo spôsobov zvyšovania úrovne poskytovaných prekladateľsko-tlmočníckych služieb je organizovanie rôznych podujatí pre odbornú komunitu, ako aj študentov či záujemcov o preklad a tlmočenie. Podujatia a školenia pre prekladateľov a tlmočníkov  organizujeme pravidelne, niektoré aj v spolupráci s našimi partnerskými inštitúciami. Na tejto stránke vám prinášame ich prehľad.
 

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.