Prihláška do asociácie

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov združuje profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov.

Výhody členstva

 • kontakty s kolegami z celého Slovenska
 • profesionálne zastupovanie záujmov prekladateľov a tlmočníkov
 • prístup k databáze glosárov a k neverejnému diskusnému fóru
 • možnosť vlastnej internetovej prezentácie
 • informácie o aktuálnych témach relevantných pre našu profesiu
 • možnosti ďalšieho vzdelávania
 • využitie loga SAPT vo vašej oficiálnej komunikácii s klientmi
 • zľava na slovníky Lingea a CAT memoQ

Podmienky získania členstva

Poskytovanie tlmočníckych a/alebo prekladateľských služieb na základe aspoň jedného z týchto oprávnení:

 • živnostenské oprávnenie
 • zápis v obchodnom registri
 • akreditácia konferenčného tlmočníka pri medzinárodných inštitúciách
 • úradný prekladateľ a/alebo tlmočník zapísaný na zozname Ministerstva spravodlivosti
 • zamestnanec na pozícii prekladateľ alebo tlmočník – hlavná náplň práce sú preklady a tlmočenie

Ak máte otázky, môžete sa obrátiť na sekretariat@sapt.sk, kde vás budeme informovať o ďalšom postupe. V našich radoch radi privítame kolegov, ktorí zdieľajú naše stavovské hodnoty.

Prečítajte si naše základné dokumenty. Podaním prihlášky vyjadrujete súhlas so: stanovamietickým kódexom a štandardnými podmienkami poskytovania prekladateľských 
tlmočníckych služieb.

Členské vo výške 50 eur sa platí na kalendárny rok. Úradní prekladatelia a tlmočníci platia členské 55 eur, študentské členské je 10 eur.

Nových členov prijíma Výkonný výbor priebežne.  Členovia platia plné členské za aktuálny kalendárny rok.

V prípade, že je Vaša jazyková kombinácia obojsmerná, musíte vybrať aj opačnú kombináciu
Príklad: Ak prekladáte zo slovenčiny do angličtiny, musíte zadať kombináciu SK->EN a rovnako aj EN->SK.
Jazykové kombinácie - preklad
Jazykové kombinácie - preklad 2
Jazykové kombinácie - preklad 3
Jazykové kombinácie - preklad 4
Jazykové kombinácie - preklad 5

Jazykové kombinácie - tlmočenie
Jazykové kombinácie - tlmočenie 2
Jazykové kombinácie - tlmočenie 3
Jazykové kombinácie - tlmočenie 4
Jazykové kombinácie - tlmočenie 5

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.