Umelecké preklady

Aj umelecké texty si zaslúžia kvalitný preklad. Spomedzi členov SAPT máme i niekoľkých členov, ktorí prekladajú aj umelecké texty. 

Musíme uznať, že nie nadarmo sa hovorí o umeleckom preklade ako o kráľovskej disciplíne v preklade. Ide o vskutku náročné a ťažké prekladanie, ktoré nijako neuľahčí ani stroj na prekladanie textov, ani iná výpomoc. Venovať sa rôznym slovným hračkám, básnickým pomenovaniam či ozdobnosti si vyžaduje naozajstné skúsenosti a široký prehľad o kultúrach, ktoré sa v prekladanom diele stýkajú.

Nájdite si kvalifikovaného prekladateľa umeleckých textov spomedzi našich členov tu a teraz!

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.