Prečo si vybrať SAPT

Štyri dôvody, prečo spolupracovať s členmi SAPT

1. Profesionalita

Chcete zveriť svoj preklad profesionálovi. Ale ako na to, keď za menom profesionálne pôsobiacej prekladateľskej agentúry sa môžu skrývať desiatky anonymných poskytovateľov, pri ktorých nemáte istotu skúseností ani vzdelania?

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme. Členstvo u nás sa nedá kúpiť ako reklamný priestor, našich členov dobre poznáme a pred prijatím dôkladne preverujeme. Zoskupujeme prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sú vo svojom povolaní aktívni, vo svojej činnosti sa neustále zdokonaľujú a dôkladne na sebe pracujú.

2. Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom. Každý preklad je iný, jednotlivé texty sa líšia a na prekladateľa kladú iné požiadavky.

Napríklad text o povodniach na toku rieky Torysa dozaista lepšie preloží skúsený prekladateľ odborných textov, ktorý už čo-to o vodných dielach prekladal, ako prekladateľ, ktorý väčšinu času venuje prekladom v oblasti farmácie.

Vyhľadávanie podľa špecializácií slúži na to, aby ste u nás našli prekladateľa, ktorý vám bude plne vyhovovať, takého, ktorého preklad bude vyzerať a znieť tak, akoby prekladom ani nebol. Ako prekladatelia sa (totiž) špecializujeme, čo v praxi znamená, že konkrétny prekladateľ sa prednostne sústredí len na preklady z istej oblasti (prípadne aj viacerých, často príbuzných, oblastí). Špecializovaný prekladateľ sa vo svojej oblasti neustále vzdeláva (prostredníctvom odbornej literatúry, prednášok, konferencií, workshopov…) a nebude sa snažiť prekladať texty mimo svojho zamerania. Na preklad textu z inej oblasti vám radšej odporučí kolegov. Vďaka špecializáciám vám naši prekladatelia vedia poskytnúť kvalitu textu, odbornosť, ale i vyššiu efektivitu práce.

3. Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí. Okrem prekladu či tlmočenia nevykonávame iné činnosti, pretože sa chceme venovať tomu jedinému, v čom sme najlepší. Vy a práca pre vás sú u nás na prvom mieste. Na našich členov a ich výkony sa môžete spoľahnúť po všetkých stránkach.

4. Transparentnosť a osobný prístup – (s)poznajte svojho prekladateľa

Plaťte len za služby, ktoré reálne využijete, nepreplácajte svoje projekty zbytočnými poplatkami sprostredkovateľom. Veľmi je dôležité mať prehľad o tom, s kým, prečo a za akých podmienok spolupracujete.

V SAPT oslovujete vždy konkrétneho člena, naša asociácia si žiadnu províziu z práce svojich členov neberie. Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou, ktorá iba časť z ceny prekladu postúpi prekladateľovi. SAPT je zárukou profesionality a odbornosti a zároveň vám pomôže nájsť prekladateľa či tlmočníka presne podľa vašich požiadaviek.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.