Tlmočenie

Tlmočenie, hoci sa často pletie s prekladom, má od prekladania mnohé veci rozličné. Aké? A čo to vlastne je tlmočenie? To sa dozviete v tomto článku. Tlmočenie je ústna reprodukcia hovoreného slova v rámci dvoch jazykov. Práve ústnosť prejavu ho najviac odlišuje od prekladania písaného textu. Rozdielov je ešte viacero. Pri tlmočení je nevyhnutné ovládať ešte tieto zručnosti:
  • rétorické (výborná výslovnosť a artikulácia, perfektné ovládanie hovoreného jazyka)
  • osobnostné (výborná pamäť, schopnosť robiť viacero vecí súčasne, dobre počúvať a pod.)
  • dokonalé ovládanie tlmočníckych techník
Základné delenie tlmočenia je na simlutánne a konzekutívne. Aký je medzi nimi rozdiel? Simultánne prebieha súčasne s rečníkom, resp. len s malým odstupom od rečníka. Tento typ tlmočenia si vyžaduje špeciálnu techniku a vždy dvojicu tlmočníkov, ktorí sa po istom čase striedajú. Pri konzekutívnom tlmočení sa rečník s tlmočníkom striedajú po určitých krátkych úsekoch. Tlmočník si vtedy robí poznámky, na základe ktorých si pamätá obsah rečníkových slov. SAPT má vo svojich členoch mnoho tlmočníkov. Nájdite si vo vašom regióne kvalifikovaného tlmočníka tu a teraz!

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.