Prekladatelia a tlmočníci SAPT

V SAPT sú združení prekladatelia a tlmočníci, pre ktorých sú preklady a/alebo tlmočenie hlavným zdrojom ich obživy. Naši členovia sú prekladateľmi a tlmočníkmi na plný úväzok.

Koho nájdete medzi našimi členmi?

Byť prekladateľom alebo tlmočníkom neznamená len ovládať dva jazyky. Umenie sa skrýva práve v prenesení významu, v zručnom prepnutí medzi dvoma jazykmi tak, aby sa vlk najedol a aj ovca ostala celá (rozumej: význam originálu ostal zachovaný a pvýsledok bol zrozumiteľný). Oblasťou pôsobenia každého z nás nie sú teda len jazyky, ale aj a phlavne – efektívna komunikácia medzi dvoma kultúrami.

Nájdu sa medzi nami odborníci s rokmi skúseností, ktorých preklady si objednávajú najvyššie orgány Slovenskej republiky, ale i akademici – translatológovia, prekladatelia beletrie a poézie, tlmočníci akreditovaní pri európskych a medzinárodných inštitúciách, ale i študenti a čerství absolventi prekladateľských a tlmočníckych programov. Spektrum špecializácií a kvalifikácií našich členov je naozaj široké. Stačí si len vybrať takého, ktorý vyhovuje vašim nárokom.

Tip: Ak vám ide o preklad alebo tlmočenie v konkrétnej oblasti so špecifickou slovnou zásobou, potrebujete odborníka so skúsenosťami či vzdelaním v danej problematike. Nájdite si toho svojho pomocou nášho vyhľadávania podľa špecializácií.

Tip: Chcete osloviť našich členov s ponukou stáží či dobrovoľníctva? Hľadáte študujúcich prekladateľov alebo tlmočníkov? Zaškrtnite vo vyhľadávaní „zahrnúť do vyhľadávania aj študentov“ a vo výsledkoch sa vám zobrazia aj naši členovia z radov študentov a čerstvých absolventov.

Kde všade sa naši členovia nachádzajú?

Členov SAPT nájdete po celom Slovensku, preto nie je problém vybrať si u nás takého tlmočníka alebo prekladateľa, ktorý vám vyhovuje nielen svojimi znalosťami, ale aj lokalitou. Geografická vzdialenosť je často rozhodujúca, a to nielen pri tlmočení, ale i vtedy, ak sa s prekladateľom z rôznych dôvodov potrebujete stretnúť osobne. Na rozdiel od mnohých asociácií a firiem nie sme sústredení len v hlavnom meste. Aj medzi členmi nášho výkonného výboru nájdete zástupcov z regiónov Slovenska.

Tip: Pri vyhľadávaní v databáze našich členov môžete zadať lokalitu, kde máte o tlmočenie či preklad záujem. Ak vám komunikácia na diaľku neprekáža a na lokalite prekladateľa vám nezáleží, políčko „lokalita“ nechajte nevyplnené.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.