Rady a tipy

Tlmočníci a prekladatelia sú tu preto, aby pomohli vám, vášmu zámeru, firme či podujatiu a prezentovali vás v čo najlepšom svetle. Každá profesia je čímsi špecifická a ani tá naša nie je výnimkou. Čím efektívnejšie sa nám podarí spolupracovať, tým lepšie výsledky môžete očakávať. Mnohí zákazníci chcú o službách, ktoré si objednávajú, vedieť viac, prípadne nám chcú trochu pomôcť, urobiť niečo pre ešte lepší výsledok. Takýchto zákazníkov si nesmierne vážime. A (nielen) pre nich sme pripravili nasledujúce rady a tipy pre prekladateľstvo a tlmočenie.

Preklad

Vhodný formát

Text, ktorý potrebujete preložiť, dodajte svojmu prekladateľovi podľa možnosti v elektronickom formáte, ideálne v takom, ktorý sa dá upravovať. Prečo sa prekladateľ poteší textu v bežnom formáte, ktorý sa ľahko upravuje? V prvom rade preto, že naskenované texty treba často lúštiť a pracuje sa s nimi ťažšie a pomalšie. Našu prácu urýchľuje možnosť kopírovať priamo z originálneho textu. Text v bežnom formáte sa dá upravovať a ľahšie ho podrobíme elektronickej analýze, ktorá môže byť pred poskytnutím služby potrebná. Takisto vieme vo výsledku zachovať formátovanie originálu. Formát, ktorý možno upravovať, prispieva k vyššej kvalite výsledného diela.

Ten, kto sa pýta, chce urobiť pre vás viac

Prekladateľ, ktorý vám pri zadávaní kladie otázky, nie je nekompetentný či neschopný, práve naopak. Výsledok svojej práce chce čo najviac prispôsobiť tomu, čo potrebujete. Ak chcete prekladateľovi vyjsť v ústrety, a tak zlepšiť výsledný produkt, poskytnite mu všetky informácie, ktoré o texte máte.

Čo by mohlo prekladateľovi pomôcť?

 • Hotové preklady podobných textov, ktoré máte k dispozícii, pomôžu prekladateľovi zachovať jednotu v terminológii. Jedno slovo možno preložiť na desiatky spôsobov, a ak pre vás už prekladal niekto iný, pomôže nám, keď budeme vedieť, ktorú z mora možností vybral.
 • Terminológia, skratky a slangové slová, ktoré sa môžu v texte vyskytovať a ktoré sú zaužívané vo vašej firme či organizácii. Tie využije prekladateľ na to, aby sa naučil rozprávať vaším jazykom a aby to, čo potrebujete, vyjadril čo najefektívnejšie.
 • Doplňujúce informácie, zdroje a podkladová literatúra, vďaka ktorým bude text pre prekladateľa zrozumiteľnejším, a teda dokáže ešte lepšie vyjadriť jeho myšlienku.

Dôležité je mieriť na cieľ(ovú skupinu)

Výsledok svojej práce chce prekladateľ prispôsobiť tomu, komu má slúžiť. Prekladateľ by mal vedieť, komu je preklad určený a takisto s akým zámerom či na aký účel prekladá. Inak totiž prekladáme text pre odborníkov a inak pre laikov, s deťmi v materskej škole budeme hovoriť iným štýlom ako so študentmi gymnázia.

Tlmočenie

Aké tlmočenie potrebujem?

Ak sa neviete rozhodnúť, aký druh tlmočenia je pre vaše podujatie ten pravý, opýtajte sa priamo samotného tlmočníka, on vám najlepšie poradí.

Rozlišujeme dva základné druhy tlmočenia:

Konzekutívne tlmočenie

Simultánne tlmočenie

Tlmočník tlmočí po úsekoch, najprv rozpráva rečník, ktorý potom poskytne tlmočníkovi priestor na prednesenie tej istej informácie v druhom jazyku. Tlmočník si (zvyčajne) robí tlmočnícky zápis, na základe ktorého reprodukuje pôvodný prejav.

Tlmočníci sedia v tlmočníckej kabíne a tlmočia súčasne s rečníkom. Hovoria takpovediac „do rečníka“. Tlmočníka počujú len tí poslucháči, ktorí majú na slúchadlách pripojené špeciálne staničky.

Nevyžaduje technické vybavenie.

Možno ho použiť len s technickým vybavením (tlmočí sa v tlmočníckej kabíne pomocou špeciálnych zariadení).

Predlžuje trvanie podujatia.

Nedochádza k časovým stratám.

Vyžaduje sa jeden alebo viacerí tlmočníci.

Potrební sú vždy aspoň dvaja tlmočníci v kabíne.

Nevhodné pri tlmočení do viacerých jazykov.

Vhodné pri tlmočení do viacerých jazykov.

 

Špeciálnym druhom simultánneho tlmočenia je tlmočenie šeptom (tzv. šušotáž), pri ktorom sa šeptom tlmočí do ucha zvyčajne jednému alebo dvom, nie však viac ako trom klientom. Tento druh tlmočenia sa používa, keď je v rámci väčšieho podujatia potrebné tlmočiť iba malému množstvu ľudí, ktorí neovládajú hlavný jazyk. Ide o techniku nesmierne náročnú na hlasivky, ktorou sa neodporúča tlmočiť viac ako tri hodiny. Pred jej využitím je potrebné zvážiť akustické podmienky miestnosti, v ktorej sa bude tlmočiť.

Ako môžem tlmočníkovi pomôcť?

 • Tlmočenie je výkon, na ktorý sa profesionál vopred pripravuje. Túto prípravu vy ako klient neuvidíte, ale prejaví sa v kvalite tlmočníckeho výkonu. Aby sa tlmočník vedel dobre pripraviť, musí presne poznať tému podujatia. Na odbornú a terminologickú prípravu by mal mať pred plánovaným nasadením dostatok času.
 • Ak plánujete konferenciu a máte k dispozícii prezentácie prednášajúcich, tlmočník určite ocení, ak mu ich poskytnete. Výrazne tak prispejete k vysokej kvalite jeho výkonu.
 • Tlmočník potrebuje na výkon svojho povolania vhodné akustické podmienky. Ak rečníka nepočuje dobre, je prirodzené, že jeho výkon bude horší. Neustála potreba „naťahovať uši“ nesmierne vyčerpáva, čím môže klesať celková kvalita výkonu.
 • Podľa druhu tlmočenia (pozri vyššie) je potrebné zabezpečiť tlmočníkovi vhodné pracovné podmienky. Obzvlášť pri simultánnom tlmočení je dôležité kvalitné a spoľahlivé technické vybavenie.
 • Pri simultánnom tlmočení sa na zabezpečenie technického vybavenia a prípadné objednanie druhého tlmočníka do kabíny opýtajte priamo tlmočníka. Je viac než pravdepodobné, že má kolegu, s ktorým sa mu dobre spolupracuje, a že pozná firmy, ktoré vedia zabezpečiť potrebné technické vybavenie.

Dozvedel som sa, že môj prejav bude tlmočený/že mám komunikovať prostredníctvom tlmočníka. Ako sa mám správať, keď ma budú tlmočiť?

Ak ste si položili takúto alebo podobnú otázku, ste na správnej adrese. Tu sa dozviete, čo je pri práci s tlmočníkom dôležité. Efektívna komunikácia je napokon spoločným cieľom vás i vášho tlmočníka. Prečítajte si tieto užitočné odporúčania a tipy.

 • Ak je na to priestor, zoznámte sa so svojím tlmočníkom. Počas kratučkého rozhovoru sa tlmočník zoznámi s tým, ako komunikujete, zvykne si na vaše tempo reči a spôsob vyjadrovania. V tom čase mu môžete objasniť svoje ciele, zámery a všetko to, čo je pre vás na danom podujatí dôležité.
 • Snažte sa rozprávať zreteľne a dostatočne nahlas. Uistite sa, že vás tlmočník počuje a že nemusí „naťahovať uši“.
 • Ak budete tlmočený konzekutívne, je vhodné vopred sa dohodnúť s tlmočníkom, po akých úsekoch mu dáte priestor na tlmočenie. Hovorte voľne a prirodzene, tlmočník si lepšie zapamätá ucelené myšlienky, nemusíte hovoriť po pol vetách, naopak, to môže byť skôr na škodu.
 • Hovorte prirodzene so svojim náprotivkom, ako keby tam tlmočník ani nebol. Hovorte v prvej osobe a očný kontakt udržiavajte so svojím  konverzačným partnerom.
 • Ak chcete využívať slovné hry, vtipy, frazeologizmy, či slang, môže sa stať, že zaniknú v preklade, pretože v druhom jazyku pre ne jednoducho neexistuje ekvivalent. Váš tlmočník sa bude maximálne snažiť, ale niektoré veci sú skrátka nepreložiteľné.
 • Tlmočník je sprostredkovateľom komunikácie, preto nie je vhodné zapájať ho do konverzácie..
 • Niekedy sa môže stať, že to, na čo máme v slovenčine jedno slovo, treba v angličtine opísať celou vetou. Inokedy je to zasa presne naopak. Rôzne jazyky majú rozdielny slovosled, ustálené pomenovania a celkovo môžu mať iný spôsob vyjadrovania. Možno čakáte na konkrétne slovo a tlmočník si zvolí iné synonymum. Ak máte preferovanú terminológiu, môžete ho na to upozorniť, aby používal to, čo očakávate. Ak použije iný termín, neznamená to, že je nekompetentný.
 • Pri konzekutívnom tlmočení sa môže stať, že vám tlmočník položí doplňujúcu otázku, aby lepšie pochopil, čo ste chceli povedať. Nestáva sa to často, ale takéto otázky sú normálnou súčasťou tlmočenia, a ak ich tlmočník kladie, je to len na osoh.
 • Úlohou tlmočníka je tlmočiť v dohodnutom čase z a do dohodnutých jazykov. Popri tlmočení nie je možné viesť plnohodnotný záznam z rokovania, preto by ste to od tlmočníka nemali očakávať. Ak potrebujete od tlmočníka ďalšie služby (napr. preklad alebo sprevádzanie) či tlmočenie z alebo do iného jazyka, dohodnite si to s ním vopred, aby vedel, čo má očakávať.
 • Aj tlmočník potrebuje prestávku, doprajte mu teda chvíľu, kedy sa nemusí sústrediť na cudzie myšlienky a môže sa zregenerovať pred ďalším tlmočením. Ak sa vaše podujatie predĺži oproti plánovanému času o viac než 10 minút, opýtajte sa tlmočníka, či ešte dokáže tlmočiť (najmä pri celodenných podujatiach). Pokiaľ to bude čo len trochu v jeho silách, tlmočník vám určite rád pomôže aj po dohodnutom čase, ak ho o to požiadate.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.