Sme viac ako prekladateľská agentúra – sme SAPT

SAPT Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov je zoskupením profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov, nie sme bežná prekladateľská agentúra. V rámci asociácie fungujeme už od roku 2005, teda viac ako desaťročie. Naším hlavným poslaním je zvyšovať úroveň prekladateľských a tlmočníckych služieb a presadzovať uplatňovanie štandardov pri ich poskytovaní.

Profesionálni tlmočníci a prekladatelia

Členovia SAPT sa za profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov neoznačujú. Profesionalita je pekné slovo, ktoré priláka pozornosť klienta, ale pre nás sa pod označením „profesionál“ skrýva omnoho viac. Profesionál v oblasti tlmočenia a prekladov je ten, kto robí svoju prácu naplno. Len ťažko sa zaňho môže vyhlasovať niekto, pre koho je to len brigáda či spôsob privyrobenia si. Naši členovia sú odborníkmi vďaka dosiahnutému vzdelaniu, nadobudnutej praxi, úrovni tlmočníckych a prekladateľských schopností, neprestajnej snahe ďalej sa pracovne rozvíjať a pre odovzdanosť svojmu povolaniu.

Tip: Vyhľadajte tlmočníka alebo prekladateľa podľa oblasti a/alebo lokality. Nájdete tak profesionála zodpovedajúceho vašim potrebám.

Akreditovaní členovia

Naši členovia majú možnosť stať sa tzv. akreditovanými členmi. To znamená, že prejdú procesom overenia ich skúsenosti a prekladateľských či tlmočníckych kvalít. Akreditovaných členov uznáva akreditačný panel, a to buď na základe splnenia jedného alebo viacerých akreditačných kritérií a/alebo absolvovania akreditačného testu. Medzi akreditovanými členmi nájdete skutočnú špičku prekladateľov a tlmočníkov, ktorých považujeme za vzory a prirodzené autority v našej profesii.

Tip: Ak pri členovi SAPT zbadáte označenie „akreditovaný člen“, máte istotu, že jeho schopnosti boli dôkladne preverené a dosahujú medzi členmi SAPT tú najvyššiu úroveň.

Zvyšovanie úrovne prekladateľských a tlmočníckych služieb

Keďže jazykové znalosti dnes nadobúdajú už deti v materských školách, nie je ničím nezvyčajným, keď za jazykového znalca sa označí aj ten, kto neovláda ani základy pravopisu. Často nemáte čas či možnosti overiť si kvality človeka, ktorého služby si objednávate. To môže prispieť k zníženej kvalite prekladov, s ktorou ste sa už určite stretli i vy – či už na internete, v televízii alebo v prekladovej literatúre. V lepšom prípade sú pre nás pobavením, v tom horšom môžu spôsobiť i medzinárodné faux pas.

V SAPT veríme, že je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa pracovným prešľapom v našom povolaní predchádzalo. Snažíme sa ako profesionáli odlíšiť od tých, ktorí iba využívajú nedokonalé trhové prostredie. Uplatňovanie pracovných štandardov je pre nás samozrejmosťou.

Uplatňovanie štandardov

Vhodné pracovné podmienky zlepšujú pracovné výkony v každom povolaní. Sme presvedčení, že aj pri práci tlmočníka a prekladateľa je potrebné uplatňovať štandardy. Tieto pravidlá majú slúžiť nielen prekladateľovi a tlmočníkovi, ktorý prácu vykonáva, ale aj vám, objednávateľovi služby.

Naši členovia sa pri výkone svojho povolania zaväzujú tieto štandardy dodržiavať, čím prispievajú aj k zvyšovaniu kvality prekladu a tlmočenia na Slovensku.

Tip: Prečítajte si naše štandardné podmienky pre tlmočenie a preklad v časti dokumenty.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.