Úradné preklady

ÚRADNÝ PREKLAD

Máte záujem o úradný preklad? A čo presne ten úradný preklad je?

Úradný preklad sa líši od bežného prekladu tým, že sa na ňom nachádza špeciálna úradná pečiatka. Táto pečiatka znamená, že preklad vypracoval úradný prekladateľ, ktorý v danom jazyku zložil náročnú štátnu skúšku. To zaručuje, že daný preklad bol vypracovaný naozaj precízne.

Úradný preklad sa používa v prípadoch, keď potrebujete zaručiť správnosť prekladu. Úradný prekladateľ sa preto v prekladateľskej doložke zaručuje, že dokument je preložený v plnom rozsahu. Takýto typ prekladu často vyžadujú rôzne inštitúcie, úrady, či rôzni obchodní partneri, aby zaručili čo najvyššiu kvalitu prekladu.

Nájdite si kvalifikovaného úradného prekladateľa spomedzi našich členov tu a teraz!

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.