Interpreting

Tlmočenie, hoci sa často pletie s prekladom, má od prekladania mnohé veci rozličné. Aké? A čo to vlastne je tlmočenie? To sa dozviete v tomto článku.

Tlmočenie je ústna reprodukcia hovoreného slova v rámci dvoch jazykov. Práve ústnosť prejavu ho najviac odlišuje od prekladania písaného textu. Rozdielov je ešte viacero. Pri tlmočení je nevyhnutné ovládať ešte tieto zručnosti:

  • rétorické (výborná výslovnosť a artikulácia, perfektné ovládanie hovoreného jazyka)
  • osobnostné (výborná pamäť, schopnosť robiť viacero vecí súčasne, dobre počúvať a pod.)
  • dokonalé ovládanie tlmočníckych techník

Základné delenie tlmočenia je na simlutánne a konzekutívne. Aký je medzi nimi rozdiel? Simultánne prebieha súčasne s rečníkom, resp. len s malým odstupom od rečníka. Tento typ tlmočenia si vyžaduje špeciálnu techniku a vždy dvojicu tlmočníkov, ktorí sa po istom čase striedajú. Pri konzekutívnom tlmočení sa rečník s tlmočníkom striedajú po určitých krátkych úsekoch. Tlmočník si vtedy robí poznámky, na základe ktorých si pamätá obsah rečníkových slov.

SAPT má vo svojich členoch mnoho tlmočníkov. Nájdite si vo vašom regióne kvalifikovaného tlmočníka tu a teraz!

Professionalism

Here in SAPT, we stand by the professionalism of our members.

Specialization

Translation is not a serial production. And the translator is not an assembly line worker.

Reliability

In SAPT, you have the guarantee that you co-operate with active translators and interpreters for which this job is the main source of income.

Personal approach

You co-operate directly with the translator, not with an anonymous company.