Events and training

Jedným zo spôsobov zvyšovania úrovne poskytovaných prekladateľsko-tlmočníckych služieb je organizovanie rôznych podujatí pre odbornú komunitu, ako aj študentov či záujemcov o preklad a tlmočenie. Podujatia organizujeme pravidelne, niektoré aj v spolupráci s našimi partnerskými inštitúciami. Na tejto stránke vám prinášame ich prehľad.

[events]

Professionalism

Here in SAPT, we stand by the professionalism of our members.

Specialization

Translation is not a serial production. And the translator is not an assembly line worker.

Reliability

In SAPT, you have the guarantee that you co-operate with active translators and interpreters for which this job is the main source of income.

Personal approach

You co-operate directly with the translator, not with an anonymous company.