Umelecké preklady

Aj umelecké texty si zaslúžia kvalitný preklad. Spomedzi členov SAPT máme i niekoľkých členov, ktorí prekladajú aj umelecké texty.

Musíme uznať, že nie nadarmo sa hovorí o umeleckom preklade ako o kráľovskej disciplíne v preklade. Ide o vskutku náročné a ťažké prekladanie, ktoré nijako neuľahčí ani stroj na prekladanie textov, ani iná výpomoc. Venovať sa rôznym slovným hračkám, básnickým pomenovaniam či ozdobnosti si vyžaduje naozajstné skúsenosti a široký prehľad o kultúrach, ktoré sa v prekladanom diele stýkajú.

Nájdite si kvalifikovaného prekladateľa umeleckých textov spomedzi našich členov tu a teraz!

Professionalism

Here in SAPT, we stand by the professionalism of our members.

Specialization

Translation is not a serial production. And the translator is not an assembly line worker.

Reliability

In SAPT, you have the guarantee that you co-operate with active translators and interpreters for which this job is the main source of income.

Personal approach

You co-operate directly with the translator, not with an anonymous company.