Čiarka sem, čiarka tam…

Alebo aktuálne otázky jazykovej kultúry so zameraním na lexikografické príručky a interpunkciu

Spestrite si pochmúrny novembrový večer a príďte sa naučiť niečo nové na seminár Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

V prvej časti seminára budeme sledovať, čo zaradenie slova do aktuálnych slovenských lexikografických príručiek „hovorí“ o jeho spisovnosti alebo štandardnosti a čo znamená spisovnosť a štandardnosť v slovenčine.  V druhej časti sa prostredníctvom príkladov pozrieme na použitie interpunkcie. Cieľom je spoločné zistenie, že písanie čiarok v slovenčine vôbec nie je náročné.

Seminár sa uskutoční pod vedením doktorky Lujzy Urbancovej, ktorá je momentálne lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite.

Podujatie sa uskutoční v stredu 29. novembra 2023 o 18:30 online prostredníctvom platformy Zoom.

Pre členky a členov SAPT je podujatie bezplatné, link na Zoom udalosť dostanú mailom.

Na podujatí sú vítaní aj nečlenovia, no musia uhradiť vstupný príspevok vo výške 20 €.

Alebo sa môžu stať našimi členmi a získať tak prístup ku všetkým minulým, no i budúcim podujatiam SAPT. Viac na našej webstránke: www.sapt.sk

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať tajomníčku SAPT Karolínu Kollárovú na e-mailovej adrese: sekretariat@sapt.sk

Informácie o podujatí