Podujatia a školenia

Jedným zo spôsobov zvyšovania úrovne poskytovaných prekladateľsko-tlmočníckych služieb je organizovanie rôznych podujatí pre odbornú komunitu, ako aj študentov či záujemcov o preklad a tlmočenie. Podujatia organizujeme pravidelne, niektoré aj v spolupráci s našimi partnerskými inštitúciami. Na tejto stránke vám prinášame ich prehľad.


Plánované podujatia

Základy zmluvného nastavenia prekladov a tlmočenia

Pozývame vás na praktické rozprávanie vo forme seminára a následnej diskusie o tom, na čo si dať pozor pri dohadovaní podmienok prekladov a tlmočenia s klientmi. Rozoberieme možnosti zmluvného riešenia vzťahov s klientmi, od neformálnych dohôd až po písomné zmluvy, a tiež význam vľeobecných zmluvných podmienok. Nezabudneme spomenúť najčastejšie problémy v zmluvných vzťahoch, ako im predísť a ako ich prípadne riešiť.

Seminár vedie Juraj Kotrusz. Prebehne online prostredníctvom platformy Zoom. 

Členovia a členky SAPT majú vstup voľný.
Nečlenovia: 20 €, vstup si možno zakúpiť tu.

Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom.

 

Iné zaujímavé podujatia pre prekladateľov a tlmočníkov

Ateliér odborného prekladu II.

Cieľom vzdelávacieho podujatia bude vytvoriť priestor pre komunikáciu a spoluprácu medzi rôznymi záujmovými a profesijne orientovanými aktérmi, ktorí aktívne pôsobia v oblasti jazykového priemyslu, vzdelávania a poskytovania jazykových služieb s možnosťou vysúpiť s prednáškou v oblasti súčasných výziev v jazykovom priemysle a v oblasti prekladateľského školstva.

Nosnou témou bude: Synergický efekt kreativity prekladateľa a znalostí práce s informačnými technológiami pri uplatnení sa na prekladateľskom trhu 

Podujatie sa uskutoční v piatok 1. októbra 2021 online cez platformu Zoom

Návratku pre prednášajúcich nájdete na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDIgAGDmRsytbnEgW84KaHIgPfAXX1qO1OrNXz8eZF1quYDQ/viewform

Podrobný program bude zverejnený v lete.

 

Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?)

Konferencia o preklade a tlmočení, aká na Slovensku ešte nebola. Okrem najväčších svetových legiend ako Daniel Gile, Edwin Gentzler a Andrew Chesterman zaznie v Nitre veľmi veľa iných zaujímavých prednášok a nebudú chýbať ani veľmi zaujímavé workshopy. Jeden má na starosti aj SAPT! Príďte sa teda pozrieť a podporiť túto akciu svojou účasťou. Viac informácií o registrácii tu: http://www.tic-conference.eu/index.php/en/registration

Konferencia sa uskutoční v Nitre 26. – 28. septembra 2018.

 

14. konferencia Slovenskej terminologickej siete

Podujatie prebehne 15. novembra 2018 v bratislavskom hoteli Falkensteiner. Hlavnou témou konferencie budú popri iných aktuálnych otázkach „Jazykové technológie v prekladateľstve“.

Potvrďte svoju účasť najneskôr do 7. septembra 2018 e-mailom zaslaným na adresu DGT-SK-RESK@ec.europa.eu.

 

Konferencia Meet Central Europe prebehne v Budapešti 29. až 31. októbra 2018.

 

 

 

Minulé podujatia

Rok 2021

 

Preklad a tlmočenie v časoch pandémie

 

Po prvej úspešnej diskusii o tlmočení na diaľku vás srdečne pozývame na pokračovanie tejto online diskusie. Uskutoční sa v stredu 28. 4. 2021 o 20:00 prostredníctvom platformy Zoom. Tentokrát sme sa ale rozhodli rozšíriť okruh rozoberaných tém, ktoré budú 4 a každá bude mať svojho moderátora:

 

 

 

1. Tlmočenie na diaľku (moderujú Tomáš Holička a Pavol Šveda)

 

- manuál pre členov SAPT, ktorý vysvetlí základné pojmy, požiadavky a pomôže sa čo najlepšie pripraviť na tlmočenie na diaľku

 

- informácia pre klientov s vymedzením pojmov, základných požiadaviek a obmedzení, ktoré vyplývajú z tlmočenia na diaľku

 

 

 

2. Úradné preklady a tlmočenie (moderuje Peter Bajčík)

 

- v septembri 2021 uplynú dva roky od nadobudnutia účinnosti novely zákona 382/2004 a súvisiacich vyhlášok. Cieľom diskusie v skupine je vymeniť si skúsenosti z aplikačnej praxe (platobná disciplína orgánov verejnej moci, spôsob výpočtu prekladateľských a tlmočníckych úkonov, objednávanie, odmietnutie vykonať úkon, plnenie povinnosti zo strany štátu priebežne vzdelávať PaT zapísaných v zozname)

 

 

 

3. Neanglické jazyky (moderuje Júlia Batmendijnová)

 

- ako môžeme podporiť a posilniť postavenie prekladateľov a tlmočníkov, ktorí pracujú s inými jazykmi ako angličtinou

 

- aké sú požiadavky na odborné vzdelávanie a podporu spolupráce medzi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí pracujú s týmito jazykmi

 

 

 

4. SAPT a študenti (moderujú Marianna Bachledová a Ivo Poláček)

 

- čo môžu študenti urobiť pre SAPT a tým aj pre svoju budúcu profesiu

 

- čo môže SAPT urobiť pre nich

 

 

 

Vstup je voľný, členovia SAPT dostanú odkaz na prihlásenie e-mailom.

 

Nečlenovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese: sekretariat@sapt.sk. Odporúčame vám však vstup do našej asociácie, bližšie informácie nájdete na našej webstránke, alebo vám ich poskytneme mailom.

 

 

 

Vzdialené simultánne tlmočenie - či, ako, prečo

V stredu 7. apríla o 20:00 (čas zámerne zvolený tak, aby nikomu nezasahoval do tlmočení a zároveň rešpektoval čas zákazu vychádzania) budeme mať na Zoome diskusiu. Tému vzdialeného tlmočenia a jeho technológiách považujeme za momentálne veľmi dôležitú pre našu komunitu, keďže ste si ju pýtali nielen v správach na sociálnych sieťach, ale taktiež sme o nej diskutovali na valnom zhromaždení. Máme na zreteli potrebu ďalšej diskusie a hľadania optimálnych riešení pre tento jav. Diskusiu budú moderovať Ivo Poláček a Pavol Šveda. Vstup voľný. Tešíme sa na stretnutie!

Bližšie informácie nájdete aj tu: https://www.facebook.com/events/166314168569179/

Odkaz na stretnutie: https://zoom.us/j/91208000554?pwd=NzJUUEFWbFIyVCt5RTg1QVJuMHpMZz09

 

Valné zhromaždenie 2021

 

Ako každý rok, aj tento rok nás čaká valné zhromaždenie našej asociácie. Tento rok sa uskutoční online prostredníctvom platformy Zoom v piatok 26. marca 2021 o 15:00. Odkaz na stretnutie dostanú členovia dodatočne mailom. Prosíme členov o čo najhojnejšiu účasť, pretože budeme rozhodovať o našej budúcnosti.

 

Navrhovaný program zasadnutia:

 


- Privítanie a zistenie kvóra (prítomní, splnomocnenia nebudú)
- Určenie zapisovateľa a overovateľa
- Schválenie návrhu programu VZ
- Návrh zmeny stanov
- Správa o činnosti za rok 2019 a 2020
- Informácia o členskej základni, zánik členstva
- Krátka prezentácia výsledkov prieskumu prekladu a tlmočenia na Slovensku v roku 2020 (Pavol Šveda)
- Voľba výkonného výboru
- Plán prác na rok 2021
- Diskusia o ďalších aktivitách
- Hieronymove dni – „call for papers“
- Rôzne

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom uvedenom v sekcii Kontakty.

 

 

Rok 2019


Hieronymove dni 17. a 18. 10. 2019

Streaming Hieronymových dní na našom YouTube kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCiqkoTxV3x2uP8PLNG2uqOg/featured?disable_polymer=1

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/hieronymove-dni-sapt-2019-tickets-74624045529

https://www.eventbrite.co.uk/e/recepcia-pre-clenov-sapt-2019-tickets-72354479195  

 

Rok 2018

 

Hieronymove dni 18. a 19. 10. 2018

Podujatie sa uskutoční v Moyzesovej sieni Filotofickej fakulty Univerzity Komenského.

Plagát podujatia:

 

 

Seminár Slovenčina naša - čiarky a spol.

Našou hosťkou bude Nataša Holinová. Podujatie sa uskutoční 6. 10. na pôde Univerzity Komenského (miestnosť upresníme).

 

Valné zhromaždenie 2018

Uskutoční sa 7. apríla 2018 o 15:30 v Hoteli Set v Bratislave (Národné tenisové centrum, sála Átrium). Pred ním sa uskutoční o 14:30 neformálne stretnutie - networking.

 

 

Rok 2016

 

Hieronymove dni 2016

Prebehnú v termíne 20. - 21. október 2016. VIac informácií nájdete na: http://bit.do/sapt 

 

Chris Durban: Working the Room 

Prednáška prebehne v Bratislave 19. marca. Bližšie informácie nájdete na: http://bit.ly/1K8t4PW

 

Košická prekladateľská kaviareň

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov v spolupráci so študijným programom FF UPJŠ Anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku vás pozýva na prvú Košickú prekladateľskú kaviareň, ktorá sa uskutoční 26. februára o 14:30. Jej podrobný program nájdete na: https://www.eventbrite.co.uk/preview?eid=21004383677

 

 

Rok 2014

 

Finance and Banking Terminology (J. Pratten)

Prednáška bude 12. apríla v Bratislave. Cena 100 €/deň, prihlasovanie na: http://fs19.formsite.com/sapt/form3/index.html

 

Family Law (D.Hutchins - Lexacomlegal)

Podujatie sa uskutoční takisto 22. marca v Bratislave. Cena 100 €/deň, prihlásiť sa môžete na: http://fs19.formsite.com/sapt/form1/index.html

 

Wills and Probate (D. Hutchins - Lexacomlegal)

Podujatie sa ukutoční 23. marca v Bratislave. Cena 100 €/deň, prihláste sa na: http://fs19.formsite.com/sapt/form1/index.html