Medzinárodné obchodné operácie

Seminár o medzinárodným obchodným operáciách s odborníčkou na slovo vzatou: s doc. Ing. Vierou Ružekovou, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EUBA.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.