Valné zhromaždenie SAPT 2024

Program valné zhromaždenie SAPT 2024

1. Privítanie, informácie o členskej základni a zistenie kvóra

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa

3. Schválenie návrhu programu VZ

4. Správa o činnosti za rok 2023

5. Informácia o členskej základni, zánik členstva

6. Informácie o rokovaní s Ministerstvom spravodlivosti o sadzbách za úradný preklad a tlmočenie

7. Novelizácie štandardných podmienok poskytovania prekladu a tlmočenia

8. Vystúpenie z asociácie EULITA

9. Plán ďalších aktivít a podujatí

10. Rôzne

11. Záver

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.