Základy zmluvného nastavenia prekladov a tlmočenia

Praktické rozprávanie vo forme seminára a následnej diskusie o tom, na čo si dať pozor pri dohadovaní podmienok prekladov a tlmočenia s klientmi. Seminár rozoberá možnosti zmluvného riešenia vzťahov s klientmi, od neformálnych dohôd až po písomné zmluvy, a tiež význam všeobecných zmluvných podmienok. Na záver JUDr. Kotrusz objasňuje najčastejšie problémy v zmluvných vzťahoch, ako im predísť a ako ich prípadne riešiť.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.