Základy titulkovania (v rámci Hieronymových dní 2021)

Titulkujem, titulkuješ, titulkujeme …, alebo praktický seminár o čare titulkovania. Pani Mgr. Jana Ukušová vymedzuje základné pojmy spojené s audiovizuálnym prekladom a definuje jeho rôzne jeho typy. V prednáške sa dozviete, aké typy titulkov existujú, aké formálne parametre by mali titulky mať a aké titulkovacie stratégie môžete použiť. Seminár sa venuje aj jazykovým špecifikám audiovizuálneho prekladu, no i praktickejším témam, ako sú rôzne titulkovacie softvéry, či tomu, aké kompetencie by mal mať prekladateľ audiovizuálnych textov.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.