Čo s nespokojným klientom a autorské práva prekladateľa a tlmočníka

Seminár JUDr. Juraja Kotrusza sa venuje prístupu k nespokojným klientom a autorskému právu v preklade a tlmočení. Rozoberá napríklad, čo robiť v prípade, že je váš online tlmočnícky výkon nahrávaný a verejne publikovaný, a pod.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.