Využívanie pamätí a glosárov inštitúcií EÚ v CAT nástrojoch

Tento seminár je venovaný využívaniu rôznych pamätí, ako aj glosárov inštitúcií EÚ v CAT nástrojoch. Objasníme si sťahovanie a spôsoby konverzie súborov vo formáte TMX a súborov terminologickej databázy Európskej únie (IATE) do natívnych formátov rôznych CAT nástrojov. V rámci seminára sa pozrieme aj na rôzne platené i neplatené online zdroje prekladateľských pamätí.

Seminár je organizovaný pod vedením Iva Poláčka, člena Výkonného výboru SAPT, vedecko-pedagogického pracovníka na Filozofickej fakulte UK a aktívneho prekladateľa a tlmočníka.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.