Desať ekonomických princípov (a 50 základných pojmov pre prekladateľov a tlmočníkov)

Ako sa ľudia rozhodujú, ako prebiehajú interakcie medzi nimi a ako funguje ekonomika ako celok? Aký je rozdiel medzi HDP a HNP, čo je to ekonomický rast a čo sú náklady obetovanej príležitosti? Prednáška sa venuje základným princípom fungovania ekonomiky pod vedením Eriky Majzlíkovej z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá vám vysvetlí 50 základných ekonomických pojmov a javov, s ktorými sa prekladatelia a tlmočníci môžu pri práci stretnúť.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.