Čiarka sem, čiarka tam…

Alebo aktuálne otázky jazykovej kultúry so zameraním na lexikografické príručky a interpunkciu

V prvej časti seminára budeme sledovať, čo zaradenie slova do aktuálnych slovenských lexikografických príručiek „hovorí“ o jeho spisovnosti alebo štandardnosti a čo znamená spisovnosť a štandardnosť v slovenčine. V druhej časti sa prostredníctvom príkladov pozrieme na použitie interpunkcie. Cieľom je spoločné zistenie, že písanie čiarok v slovenčine vôbec nie je náročné.

Seminár sa uskutočnil pod vedením doktorky Lujzy Urbancovej, ktorá je momentálne lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.