Prekladateľská licencia v úradnom preklade

Seminár o tom, kam až prekladateľ môže zájsť a kam by nemal a akú úlohu na seba prekladateľ berie pri úradnom preklade. JUDr. Kotrusz a pán Bajčík na praktických príkladoch vymedzujú, v akom terminologickom rozptyle by sa prekladateľ mal pohybovať a akými formálnymi pravidlami by sa mal riadiť.

Ďalšie videá

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba.
A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu,
že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo
s prekladateľom
a nie s anonymnou firmou.