Prečo tlmočník nepracuje menej ako 4 hodiny

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako si tlmočník vytvára harmonogram?

Tlmočník je platený za čas strávený na podujatí, nie za počet vyslovených slov, intenzitu reči rečníka ani počet ľudí v sále.

Tlmočník si preto pracovný čas delí na 4 alebo 8-hodinové sloty (deň a poldeň), doobeda a poobede. O chvíľu pochopíte, prečo je to dôležité.

V prípade, že ide o kratšie tlmočenie, tú slávnu „polhodinku“, tlmočník si ho stále účtuje ako štyri hodiny (poldeň). To sa týka tlmočenia, ktoré v skutočnosti trvá hodinu alebo hodinu a pol.

Do úvahy totiž treba brať tri aspekty: prípravu, logistiku a vlastný pracovný harmonogram.

 

Ako si tlmočník rozvrhne pracovný čas

Na Ukrajine majú teraz tlmočníci veľa práce, mne aj kolegom prichádza až päť objednávok denne. Dilema s prekrývajúcimi objednávkami sa však dá jednoducho vyriešiť: kto si objedná tlmočenie prvý, dostane špecialistu, kto príde neskôr, dostane tlmočníka, ktorý mu zostal.

Tlmočník má kalendár, tam si zapíše deň alebo poldeň a ďalšie objednávky už na daný deň neprijíma.

 

Pozrime sa na tri príklady objednávok:

  1. Keď tlmočenie trvá od 9.00 do 11.00, ide o štandardný poldeň, po ktorom môže tlmočník vziať ešte pol dňa práce u ďalšieho klienta na opačnom konci mesta.
  2. Keď tlmočenie trvá 4 hodiny, od 11.00 do 13.00, nasleduje obed a pokračuje sa od 14.00 do 16.00. V tomto prípade tlmočník vezme honorár za celý deň, keďže čas do 11.00 alebo po 16.00 už nevyužije.
  3. Keď trvá tlmočenie dlhšie ako štyri hodiny, tlmočník si účtuje celodennú sadzbu. Aký by malo zmysel uprednostniť kratšie podujatie, keby zároveň dostal druhú objednávku na celý pracovný deň, povedzme od 10.00 do18.00? Tlmočník vezme kratšie podujatie len vtedy, keď sa honorár za kratšie podujatie rovná štandardnému celodennému honoráru.

Prikladám názornú ukážku, fotku jednej strany z môjho diára zo septembra 2017.

Na príklade z 20. septembra vidíte, ako funguje systém slotov.

 

Príprava na tlmočenie

Na polhodinové tlmočenie sa pripravujete rovnako ako na trojdňové tlmočenie. Dokonca dôkladnejšie, lebo pri viacdňovom tlmočení máte čas na rozbeh. Po niekoľkých hodinách tlmočenia už pracujete kvalitnejšie a presnejšie, pretože sa medzitým zorientujete.

Pri polhodinovom tlmočení však máte oveľa väčšiu zodpovednosť. Žiadny čas na rozbeh nedostanete a všetko musí byť maximálne presné, zreteľné a pochopiteľné od prvej minúty.

Na to sa treba pripraviť, prísť skôr, dôkladne si s klientom prejsť zadanie, ujasniť si názvy, mená, priezviská a iné informácie, na ktoré tlmočníka Google nepripraví. Niektoré informácie získate len z prvej ruky.

Príprava trvá zhruba dve hodiny a zahŕňa naštudovanie materiálov, témy a vyhľadávanie v Googli. Sú však aj  podujatia, na ktoré sa pripravujete aj niekoľko dní.

Logistika

Dostať sa na miesto podujatia a späť si vyžaduje čas. Prirátajte k tomu príchod polhodinu pred začiatkom tlmočenia. Nasleduje samotné tlmočenie. Možno vás tam ešte zdržia. Chce sa vám handrkovať o 15 – 20 minút navyše?

V praxi sa to stáva oveľa častejšie, ako by sa mohlo zdať. Ťažko si naplánujete, čo sa bude v skutočnosti diať. Moje súkromné plány sa viackrát rozpadli, keď sa tlmočenie nečakane o hodinu-dve natiahlo.

V tejto práci často nie sme pánmi vlastného času a prakticky o ňom nemôžeme rozhodovať. Hoci sú tlmočníci živí ľudia a majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, často sa musia vzdať vlastného voľna v prospech klienta.

Takmer každý večer sa musia pripravovať. Niekedy sa s rečníkom musia tesne pred vystúpením ešte porozprávať. A to ani nehovorím o tlmočení v teréne, keď cestovaním zabijete celý večer alebo dokonca noc. Aj preto sú ceny za tlmočenie také vysoké.

Konzekutívne a simultánne tlmočenie patria medzi najťažšie úkony, akých je človek schopný. Podávame pri nich maximálny výkon a vyžadujú si dôkladnú prípravu. Ak chceme v tomto povolaní vydržať celý život, musíme sa o seba starať.

Naša práca je prísne regulovaná, ale pri dodržiavaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a vzájomnej úcte sa dajú ľahko vybudovať dlhotrvajúce partnerské vzťahy. A vtedy klient získa tlmočníka, ktorý mu na podujatí zabezpečí kvalitné služby.

 

Autorka: Viktorija Moroz

Z ruského originálu Почему устный переводчик работает от 4 часов  Preložili Miroslav Kováč a Matej Obročník, študenti OTP na Univerzite Mateja Bela