5 dôvodov, prečo sa oplatí chodiť na konferencie

Prekladateľ/tlmočník je v prvom rade poskytovateľ odborných služieb. Ak ale funguje na voľnej nohe, je zároveň aj podnikateľom.

Aby ste uspeli na prekladateľskom trhu, a aby k Vám s dôverou prichádzali PRIAMI KLIENTI ochotní finančne oceniť pridanú hodnotu, ktorú im prinášate, musíte byť odborník na svoj pracovný jazyk, kultúru a odvetvie, v ktorom pôsobíte, musíte mať prehľad o dynamicky napredujúcom vývoji vo všetkých týchto oblastiach, a ešte byť aj tak trochu obchodníkom, asistentom, účtovníkom, ajťákom, právnikom a marketingovým špecialistom. Ako sa v tej spleti informácií zorientovať a efektívne ich využívať vo svoj prospech? Úplne jednoducho  ̶ navštívte niektorú z prekladateľských konferencií. Tento rok som to prvýkrát skúsila aj ja. Vybrala som sa na medzinárodnú konferenciu Nemeckej asociácie prekladateľov a tlmočníkov venovanú obrazu prekladateľa a tlmočníka v dobe digitálnej, ktorá sa konala 21. ̶24. novembra 2019 v Bonne. Všetky cenné poznatky, ktoré som si odtiaľ priniesla, som zhrnula do 5 výhod, ktoré môžu byť užitočné aj pre VÁS.

  1. Zvyšovanie odbornej kompetencie a prehľad o globálnom trhu

 

Čo prinesie budúcnosť?

K tejto otázke sa na podobných konferenciách vyjadrujú takmer všetky dôležité autority. Konferenciu v Bonne otvorila prezidentka Nemeckej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (BDÜ). Vyslovila svoj názor na tému konferencie Preklad a tlmočenie 4.0 a nastolila základné otázky: Ako sa bude meniť povolanie prekladateľa a tlmočníka? Aké obchodné modely budú fungovať? Ako ovplyvní trh strojový preklad? Bude ešte vôbec treba ľudských prekladateľov? Úvodný prejav v prvý deň predniesla generálna riaditeľka generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre tlmočenie (DG SCIC) ako zástupkyňa najväčšieho poskytovateľa jazykových služieb na svete. O budúcnosti prekladateľskej profesie má jasnú predstavu – DG pod jej vedením sa nechce budúcemu vývoju len prizerať, ale ho aj aktívne ovplyvňovať. Z hľadiska financií a svojich možností majú na to najlepšie predpoklady. S tým súvisí aj obraz povolania tlmočníka a prekladateľa, ktorý sa mení spolu s vývojom technológií a spôsobom fungovania zasadnutí v Komisii. Je nevyhnutné držať krok s technológiami, ale podľa jej slov je dôležitým faktorom pri tomto vývoji aj zachovanie ľudskosti komunikácie.

Čo sa stane, ak hodíme právne texty do nástroja na automatický preklad?

Po prestávke na kávu čelím náročnej úlohe vybrať si jednu zo siedmich paralelných prednášok či workshopov. Volím tému, ktorá je zaujímavá nielen pre prekladateľov, ale aj právnikov. Strojový preklad nie je žiadna novinka, ale aj v tejto oblasti prebieha neustály vývoj. Pri pohľade na štatistiku o tom, ako presne a rýchlo dokáže nástroj DeepL (údajne najlepší strojový prekladač na svete) spracovať právny preklad, väčšina ľudí v sále právom znervóznie. Chvalabohu, slovenčina v jeho ponuke zatiaľ chýba. Z prezentácie podrobnejších výsledkov a porovnania prekladu vyhotoveného strojom a odborníkom je zrejmé, že vynechať v texte „zbytočnosti“ alebo dublety, preformulovať vetu na 8 riadkov na dve súvetia a pritom nevynechať nič dôležité, zatiaľ stále dokáže len ľudský faktor. A aj to len pod podmienkou dôkladnej znalosti jazyka i problematiky. Prekladateľ si svoju hodnotu zachová a ustojí aj konkurenciu stále lepších strojových prekladačov, ale využitiu strojov sa nevyhne.

Digitalizácia právnych služieb 

Automatizácia zjavne nie je len záležitosťou prekladateľskej profesie, ale aj oveľa lukratívnejšej oblasti – právnych služieb. V jednom experimente dostali stroj a právnik za úlohu v určitom časovom intervale nájsť nezrovnalosti v zmluve. Výsledok? Neprekvapivo, stroj vyriešil úlohu, na ktorú potreboval právnik niekoľko hodín, za niekoľko desiatok sekúnd. Čo sa týka kvality, stroj obstál celkom dobre. Ani jedna skupina však nedosiahla 100 % výsledok, a preto bola potrebná revízia ďalším párom očí. Revízor-človek v spolupráci so strojom však potreboval oveľa menej času, kým sa dopracoval k výsledku vhodnému na predloženie klientovi. Ak vezmeme do úvahy, že právne služby sú odmeňované hodinovými sadzbami, pokles ich cien, ktorý zohľadní takúto formu práce, určite významne ovplyvní výber poskytovateľa. Internetové prostredie okrem toho poskytuje možnosti spojenia viacerých klientov, napr. pri spoločných žalobách, a tým aj lepšiu dostupnosť právnych služieb. Aj v tejto sfére bude nevyhnutne pokračovať trend digitalizácie procesov, hospodárneho zaobchádzania so zdrojmi a s tým spojená zákonitá zmena modelov odmeňovania. Partnerstvo stroja a človeka veľmi dobre funguje v oblasti tzv. stromových štruktúr, teda rozhodovania na základe odpovedí na určité otázky. Stále však nedokáže nahradiť riešenie komplexných sporov, najmä trestnoprávnych. Dobrou správou teda je, že aj v rámci špecializácií stále zostanú oblasti, v ktorých ľudský faktor ako sprevádzajúci prvok automatizácie nemožno vynechať, spolu s užšími špecializáciami, v ktorých si udrží svoju nenahraditeľnosť. Aký vplyv to bude mať na prekladateľov právnych textov? Digitálne informácie nie sú ničím novým. Čo je však nové, je ich prudko stúpajúci podiel, noví poskytovatelia na scéne, ktorí pochádzajú z iných odvetví, zánik istého segmentu klientov, vznik nových segmentov klientov, nové požiadavky na rýchlosť, kvalitu a efektivitu. Isté je, že v budúcnosti prežije len ten, kto sa tomuto vývoju dokáže prispôsobiť.

Oplatí sa nedodržiavať GDPR?

Skoré popoludnie v druhý deň konferencie je v hlavnej plenárnej sále venované GDPR. Hoci už platí nejaký ten rok, až teraz začínajú úrady na ochranu osobných údajov kontrolovať aplikáciu tejto smernice a rozdávať pokuty, ktoré sú aj pri podnikateľoch – jednotlivcoch niekedy šokujúce. Prekladateľov, ktorí jej zatiaľ nevenovali náležitú pozornosť, poteší, že asociácia FIT Europe spustila projekt zameraný na túto otázku a vďaka zdrojom z EK a svojim kontaktom s odborníkmi, akademikmi a členskými organizáciami má vytvorené predpoklady na poskytnutie kvalitného výstupu v podobe odporúčaní alebo postupov pre odvetvie prekladateľských služieb. Mám dojem, že hoci je Slovensko malou krajinou, pokrok mu nie je cudzí (Bajčík, Kotrusz: INFORMÁCIA PRE PREKLADATEĽOV A TLMOČNÍKOV KU VŠEOBECNÉMU NARIADENIU O OCHRANE ÚDAJOV, SAPT 2018).

 

Elektronický úradný styk 

Hoci je slovenský trh oproti tomu nemeckému niekoľkonásobne menší, poskytovatelia odborných jazykových služieb sa zaoberajú rovnakými otázkami: Ako vyhotovím elektronický úradný preklad? Ako elektronicky komunikovať so súdom? Ako využijem svoje právo nahliadnuť do elektronického spisu? Odkedy je pre mňa tento spôsob komunikácie povinný? Aké dodatočné povinnosti mi z toho vyplývajú? Aká je prax a sú na to všetky súčasti procesu vôbec pripravené? Milo ma prekvapilo, že na Slovensku za vývojom v tomto smere vôbec nezaostávame (za čo do istej miery vďačíme európskej legislatíve). Pokrokový a zaujímavý bol prezentovaný prieskum, ktorý sa uskutočnil v jednej spolkovej krajine medzi sudcami a prokurátormi. Vyplynulo z neho, že práca s elektronickými dokumentmi je v porovnaní s papierovými dokumentmi pre nich náročnejšia, je zdrojom obavy z technického zlyhania a nemožnosti vykonávať svoju činnosť, prináša potrebu neustálej technickej podpory či neistotu v oblasti vplyvov využívania digitálnych dokumentov na ich zdravie. Je pravdou, že každý je iný, a každému vyhovuje iný spôsob tvorby dokumentov či práce s nimi. Medzi nesporné výhody však patrí rýchlosť doručenia elektronických podaní, ekologická stránka (pokiaľ sa nemusí viesť paralelný papierový archív), možnosť zálohovania, vyhľadávania, prístupu z rôznych miest a zariadení bez fyzického prenášania. Nedostatok praktických skúseností so sebou prináša určité neistoty, tie sa však najlepšie dajú odstrániť opäť len praxou.

 

 

  1. Skvelé tipy na marketing a získavanie nových klientov 

 

Ako si nájsť tú správnu pozíciu na trhu?

Sympatickí rečníci tvoria pár v súkromí aj v biznise. O dôležitosti úzko špecializovanej medzery na trhu (nichev podnikaní už počuli asi všetci, no ako nájsť tú svoju a ako ju efektívne predať na internete? Nestíham si zapisovať tipy. Aký je jej potenciál pre poskytovateľov jazykových služieb? Obrovský. Hoci je tento trh malý, konkurencia je primeraná jeho veľkosti. Navyše sa tak môžete venovať niečomu, čo vás naozaj baví a teda je vysoký predpoklad, že ste v tom dobrí. Z ekonomického hľadiska sa dá niche definovať ako prienik medzi dopytom a ponukou, nízkou konkurenciou a finančným potenciálom klienta. Ako odporúča všeobecná marketingová teória, je potrebné zamyslieť sa nad konkrétnym problémom/otázkou, ktorou sa klient zaoberá a poskytnúť mu riešenie. Čím viac topánka tlačí, tým sú moje šance na úspech väčšie. Perfektným príkladom bola ponuka tréningov na pohovor v anglickom jazyku ako reakcia rečníčky na potreby klientov, ktorým predtým ponúkala korektúry a redigovanie výročných správ v angličtine. Hľadanie vlastnej niche môže určitý čas trvať. Ak ste ju však už našli, je potrebné ju náležite prezentovať na profesionálnej webstránke. Môžete si pomôcť optimalizáciou vyhľadávačov (SEO). Nemusíte pri tom byť programátor, stačí uplatniť rovnaké pravidlá, ako pri hľadaní svojej niche.

 

Odborné výstavy ako zdroj klientov?

Snom každého prekladateľa na voľnej nohe sú priami klienti. Teóriu do určitej miery ovládajú aj tí, čo marketing neštudovali, ale ako v praxi získať tých prvých a ktoré sú tie zaručene osvedčené spôsoby? Máte viacero malých klientov alebo jedného veľkého, ktorý tvorí prevažnú časť portfólia? Jeho nečakaný výpadok by mohol ohroziť celú vašu existenciu. Preto podľa Nicole Maina, ktorá sa venuje technickým prekladom, netreba zaspať na vavrínoch a vybrať sa hľadať klientov aj na odborné B2B výstavy. Získavanie klientov týmto osobným prístupom má hneď niekoľko výhod:

  • máte všetkých z jednej brandže na jednom mieste a môžete ich všetkých osloviť jednoducho a rýchlo,
  • poskytuje výhodu osobného kontaktu, ktorý je cennejší než ten neosobný,
  • umožňuje vzájomnú interakciu a identifikovať potreby klienta.

Pre introvertnejšie typy odporúča veľmi dôkladnú prípravu. Osobne ma prekvapilo a zároveň povzbudilo, že aj introvertní prekladatelia, a dokonca aj introvertní TLMOČNÍCI, dokážu takýmto spôsobom úspešne osloviť nových klientov.

Informujte o samotnej účasti na konferencii

Pri marketingu je tiež nutné spomenúť, ako na vlastný marketing možno využiť napr. aj účasť na odbornej konferencii – na svojej stránke môžete napísať blog, zverejniť fotky na sociálnych sieťach, vytvoriť si počas neprítomnosti zaujímavú odpoveď v e-maile, atď. Vyšlete tým signál, že sa aktívne zaujímate o dianie vo svojej brandži a držíte krok s novými trendmi.

 

  1.  Nadväzovanie cenných kontaktov

 

Mám rezervované miesto na seminári pre zázračné univerzálne formulky pre prekladateľov, ale na poslednú chvíľu sa mi na nástenke slúžiacej na výmenu vstupeniek podarí získať vstupenku na tzv. speed networking, ktorý sa vypredal ako teplé rožky. Skvelá príležitosť. Hoci nie som pripravená, vystupujem zo svojej komfortnej zóny a idem sa pozrieť, či to aj pre nás „Východoeurópanov“ môže byť príležitosť získať nové kontakty a dokonca možno aj zákazky. V sále s výhľadom na rieku Rýn sa v prvom kole stretáva 60 účastníkov. Čaká tu pripravených 10 stolov po 6 ľudí, ktorí majú určitý čas na vzájomné predstavenie a čas na krátku diskusiu. Sú tu zastúpení tak prekladatelia/tlmočníci, ako aj agentúry a priami zadávatelia. Zoznamujem sa napr. so zástupkyňou Nemeckej spolkovej agentúry pre reguláciu sieťových odvetví, hlavou interných prekladateľských služieb z nadnárodnej spoločnosti poskytujúcej odborné služby, ktorá má zastúpenie aj na Slovensku, majiteľom agentúry, ktorý vyplnil zaujímavú medzeru na trhu, freelancermi s rôznymi jazykovými kombináciami a inými nemenej zaujímavými účastníkmi. Pri štvrtom stole už na mňa dopadá únava, ale zisťujem, že slovenčina nie je až taký málo žiadaný jazyk a odchádzam s príjemným pocitom a plnou taškou vizitiek s dobrými kontaktmi práve v mojej špecializácii.

Okrem toho je medzi 1000+ účastníkmi z 25 krajín obrovské množstvo príležitostí na neformálne nadviazanie kontaktov počas prestávok na kávu, obeda alebo pri večerných voľnočasových aktivitách.

 

  1.  Výrazné zľavy na literatúru, tlmočnícku techniku a CAT nástroje 

 

Jedným z dôvodov, pre ktoré veľa kolegov účasť na takýchto podujatiach ani nezvažuje, sú súvisiace náklady. Samozrejme. Pozrime sa na to ale pod lupou. Najväčšou položkou je asi registračný poplatok, no ak sa zaregistrujete vo veľkom predstihu, ponuky vo fáze early bird sú asi o tretinu výhodnejšie. Ja som sa na konferenciu konajúcu sa koncom novembra zaregistrovala už vo februári a registračný poplatok mi uhradil SAPT (týmto pekne ďakujem jeho výkonnému výboru za schválenie žiadosti o jeho preplatenie). Jediným nákladom teda bola cesta a ubytovanie. Priamo na mieste som si objednala niekoľko odborných publikácií a zborník vo zvýhodnenej cene, ku ktorým som dostala doručenie zdarma a niekoľko ďalších darčekov. V stánkoch memoQ a SDL ponúkali výraznú zľavu na prekladateľský softvér. Pri využití týchto zliav sa náklady na cestu a ubytovanie prakticky vrátili. Perfektným spôsobom ako ešte viac ušetriť na nákladoch, je spojiť sa s kolegami – izba v hoteli vás vyjde na polovicu, rovnako ako náklady na pohonné hmoty. Okrem toho, viacerým sa cestuje príjemnejšie.

 

  1. Voľnočasové aktivity – preskúmanie zaujímavého miesta ako bonus

 

Samotné podujatie sa uskutočnilo v sieni Svetového konferenčného centra v Bonne, v ktorej sa konali plenárne zasadania bývalého nemeckého parlamentu. Cítila som sa tam skutočne výnimočne. Pozvanie medzi rečníkov neodmietol ani prvý primátor spolkového mesta Bonn, od ktorého som sa dozvedela o dôležitosti mesta v minulosti a súčasnosti. V meste už prebiehajú aj prípravy na oslavou 250. výročia narodenia Beethovena. Kto mal chuť na kultúru, mohol využiť bezplatnú prehliadku interaktívneho múzea nemeckej histórie Haus der Geschichte Bonn. Keďže sa blížia Vianoce a v okolí katedrály práve otvorili vianočné mestečko, neodolala som čerešňovému punču a tradičnej Currywurst. Navštívila som dedikovaný obchod Haribo a previezla som sa metrom. Hoci nepracujem s reklamnými textami, reklamy v metre milujem, pretože mi vždy rozšíria jazykové obzory v tomto smere. A niečo pre chlapov – kto by nevedel, na nemeckých diaľniciach vo väčšine úsekov nie je obmedzená rýchlosť, takže nohu z plynu nemusíte pustiť ani pri rýchlosti XX0 km/h.

 

Sčítané a podčiarknuté

 

Žijeme v dobe digitálnej. Aj keď podľa nedávneho rozhovoru so šéfom vývoja v jednej technologickej spoločnosti sme sa už prehupli do doby post-digitálnej. Rozdiel nie je v tom, že pribudnú nové technológie, ale v tom, ako budeme tieto technológie kombinovať a využívať. V prekladateľskej brandži to znamená nevyhnutné prispôsobenie sa – využívanie moderných nástrojov, prispôsobenie modelov oceňovania, úzke špecializovanie sa a hľadanie nového miesta na trhu. Ak udržíme krok, stroje nás (zatiaľ) nenahradia a faktor človek si svoje miesto nájde aj v tejto (post-) digitálnej dobe. Jedným zo skvelých spôsobov, ktoré nám v tom pomôžu, je zúčastňovať sa na odborných konferenciách, kde máme možnosť diskutovať s odborníkmi s rovnakými záujmami a deliť sa o svoje zistenia a vedomosti. Otvorený a priateľský prístup k svojmu okoliu a klientom a skutočne nefalšovaný záujem o svoje povolanie a sieť svojich kontaktov budú tiež súčasťou obrazu profesionálneho prekladateľa/tlmočníka v budúcnosti.

Pár dní po (áno, aj tie sa počítajú)

Väčšina účastníkov konferencií domov odchádza plná inšpirácií. Ak chcete návštevu konferencie využiť čo najefektívnejšie, nezabúdajte na follow-up. Napíšte krátku správu novým kontaktom či blog, poďakujte sa rečníkom alebo začnite plánovať ďalšiu návštevu. Keďže koniec roka je za rohom, jedným z tipov na budúci rok môže byť 15. konferencia EUATC, ktorá je plánovaná na 25.  ̶  26. apríl 2020. Tak čo, kto dostal chuť ihneď sa zaregistrovať?