Native language: Slovenčina

Translator

Interpreter

Stanislava Moyšová

Som tlmočníčkou na voľnej nohe, pracujem najmä pre európske inštitúcie v Bruseli (jazyková kombinácia: FR,IT,EN do SK). Okrem toho som aj súdnou prekladateľkou pre francúzsky jazyk a vyučujem tlmočenie na Katedre romanistiky FiF UK.

Contacts

Specializations

translation

Languages

interpreting

Languages

Availability

Profile

Education
1999 – magisterský diplom, Filozofická fakulta UK 2004 – certifikát konferenčného tlmočníka, Filozofická fakulta UK 2005 – PhD, Slovenská akadémia vied 2011 – certifikát o absolvovaní nadstavbového štúdia Medzinárodné vzťahy, Právnická fakulta UK
Professional experience
2005-2009 – tlmočník na plný úväzok, Európska komisia, Brusel 2009 – tlmočník a prekladateľ na voľnej nohe, súdne prekladateľstvo (francúzština)
Qualification
Akreditovaný tlmočník pre európske inštitúcie Súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk

Kedy nás nahradia roboty?

4. a 5. apríla 2019 som sa v Bruseli zúčastnila na 23. ročníku Univerzitnej konferencie pod názvom Interpretation – Preparing for Interpreting 3.0 (https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/scic-universities-conference_sk), ktorú

Full article »

Professionalism

Here in SAPT, we stand by the professionalism of our members.

Specialization

Translation is not a serial production. And the translator is not an assembly line worker.

Reliability

In SAPT, you have the guarantee that you co-operate with active translators and interpreters for which this job is the main source of income.

Personal approach

You co-operate directly with the translator, not with an anonymous company.