Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Stanislava Moyšová

Som tlmočníčkou na voľnej nohe, pracujem najmä pre európske inštitúcie v Bruseli (jazyková kombinácia: FR,IT,EN do SK). Okrem toho som aj súdnou prekladateľkou pre francúzsky jazyk a vyučujem tlmočenie na Katedre romanistiky FiF UK.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
1999 – magisterský diplom, Filozofická fakulta UK 2004 – certifikát konferenčného tlmočníka, Filozofická fakulta UK 2005 – PhD, Slovenská akadémia vied 2011 – certifikát o absolvovaní nadstavbového štúdia Medzinárodné vzťahy, Právnická fakulta UK
Prax
2005-2009 – tlmočník na plný úväzok, Európska komisia, Brusel 2009 – tlmočník a prekladateľ na voľnej nohe, súdne prekladateľstvo (francúzština)
Kvalifikácia
Akreditovaný tlmočník pre európske inštitúcie Súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk

Kedy nás nahradia roboty?

4. a 5. apríla 2019 som sa v Bruseli zúčastnila na 23. ročníku Univerzitnej konferencie pod názvom Interpretation – Preparing for Interpreting 3.0 (https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation/scic-universities-conference_sk), ktorú

Celý článok »

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.