Základy práce s CAT nástrojom Memsource

Srdečne vás pozývame na májový seminár Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. Tento seminár venujeme práci s CAT nástrojom Memsource, na ktorý majú (okrem iných) členky a členovia SAPT exkluzívnu zľavu.
Seminár prebehne v zaužívanom termíne, teda v prvý májový pondelok, 2. 5 2022, o 19:00 večer na Zoom-e.
Školiteľom bude Mgr. Marián Kabát, PhD. z KAA FiF UK v Bratislave.
Vstupné je pre členov a členky SAPT bezplatné. Nečlenov medzi nami tiež radi privítame, ale po zaplatení vstupného vo výške 20 €. Pre vstup nás kontaktujte na mail: sekretariat@sapt.sk (p. Kotvas).
Tešíme sa na stretnutie!

Informácie o podujatí