Valné zhromaždenie 2019

Pripomíname, že už túto sobotu 30.3. o 14,30 sa v hoteli SET koná valné zhromaždenie. 14,30 neformálny networking, 15,30 oficiálny začiatok. Miestnosť Átrium, vstup ideálne z tej strany, na ktorej je Double Tree by Hilton (nie od NTC)

Program VZ:

 1. Privítanie a zistenie kvóra (prítomní, plus splnomocnenia)
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa
 3. Schválenie návrhu programu VZ
 4. Správa o činnosti za rok 2018 (link na blogy v profile, notifikácie zo stránky oznamy)
 5. Prezentácia prieskumu sadzieb
 6. Informácia o členskej základni, zánik členstva
 7. Voľba výkonného výboru
 8. Diskusia o zásadách kolegialty a korektnom vystupovaní
 9. Plán prác na rok 2019
 10. Diskusia o ďalšom vzdelávaní a aktivitách
 11. Hieronymove dni – “call for papers”
 12. Rôzne

 

Informácie o podujatí