Preklad a tlmočenie v časoch pandémie

Po prvej úspešnej diskusii o tlmočení na diaľku vás srdečne pozývame na pokračovanie tejto online diskusie. Uskutoční sa v stredu 28. 4. 2021 o 20:00 prostredníctvom platformy Zoom. Tentokrát sme sa ale rozhodli rozšíriť okruh rozoberaných tém, ktoré budú 4 a každá bude mať svojho moderátora:

 

1. Tlmočenie na diaľku (moderujú Tomáš Holička a Pavol Šveda)

– manuál pre členov SAPT, ktorý vysvetlí základné pojmy, požiadavky a pomôže sa čo najlepšie pripraviť na tlmočenie na diaľku

– informácia pre klientov s vymedzením pojmov, základných požiadaviek a obmedzení, ktoré vyplývajú z tlmočenia na diaľku

2. Úradné preklady a tlmočenie (moderuje Peter Bajčík)

– v septembri 2021 uplynú dva roky od nadobudnutia účinnosti novely zákona 382/2004 a súvisiacich vyhlášok. Cieľom diskusie v skupine je vymeniť si skúsenosti z aplikačnej praxe (platobná disciplína orgánov verejnej moci, spôsob výpočtu prekladateľských a tlmočníckych úkonov, objednávanie, odmietnutie vykonať úkon, plnenie povinnosti zo strany štátu priebežne vzdelávať PaT zapísaných v zozname)

3. Neanglické jazyky (moderuje Júlia Batmendijnová)

– ako môžeme podporiť a posilniť postavenie prekladateľov a tlmočníkov, ktorí pracujú s inými jazykmi ako angličtinou

– aké sú požiadavky na odborné vzdelávanie a podporu spolupráce medzi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí pracujú s týmito jazykmi

4. SAPT a študenti (moderujú Marianna Bachledová a Ivo Poláček)

– čo môžu študenti urobiť pre SAPT a tým aj pre svoju budúcu profesiu

– čo môže SAPT urobiť pre nich

 

Vstup je voľný, členovia SAPT dostanú odkaz na prihlásenie e-mailom.

Nečlenovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese: sekretariat@sapt.sk. Odporúčame vám však vstup do našej asociácie, bližšie informácie nájdete na našej webstránke, alebo vám ich poskytneme mailom.

Informácie o podujatí