Hieronymove dni 2016

Prebehnú v termíne 20. – 21. október 2016. VIac informácií nájdete na: http://bit.do/sapt

Informácie o podujatí