Family Law (D.Hutchins – Lexacomlegal)

Podujatie sa uskutoční takisto 22. marca v Bratislave. Cena 100 €/deň, prihlásiť sa môžete na: http://fs19.formsite.com/sapt/form1/index.html

Informácie o podujatí