Chris Durban: Working the Room

Prednáška prebehne v Bratislave 19. marca. Bližšie informácie nájdete na: http://bit.ly/1K8t4PW

Informácie o podujatí