Ako na knižný preklad?

Srdečne vás pozývame na náš júnový seminár, ktorý bude tematicky zameraný na knižný preklad, preto ho konáme v spolupráci so združením knižných prekladateľov a redaktorov DoSlov.
Na Slovensku sa mnohí jazykoví profesionáli venujú aj prekladu literárnych textov, napriek tomu, že situácia v knižnom preklade nie je práve najjednoduchšia. Možno by sa aj mnohí prekladatelia odborných textov a tlmočníci radi zaoberali prekladom umeleckých textov. Jednou z častých otázok nielen študentov prekladateľstva, ale aj skúsených kolegov, ktorí sa zaoberajú tzv. komerčnými prekladmi alebo tlmočením, však býva: Ako sa vôbec k prekladaniu kníh dostať?
Na tomto seminári sa ňou budeme zaoberať.
Linda Magáthová, ktorá tento seminár povedie, nám povie, ako sa dostať k prekladu kníh a vyvráti niektoré mýty, ktoré sa viažu k práci s vydavateľstvami a prekladom kníh. Porozprávame sa, ako sa „rodí“ kniha z pohľadu prekladateľa: od nadviazania spolupráce s vydavateľstvom, teda prijatia zákazky, až po jej odovzdanie a redakčnú prácu.
Na záver otvoríme diskusiu, v ktorej sa s kolegami podelíme o skúsenosti s prekladaním a redakciou kníh.
Seminár sa uskutoční klasicky na Zoom-e v pondelok 6. 6. 2022 o 19:00.
Členky a členovia SAPT majú vstup voľný, nečlenovia sú medzi nami takisto vítaní, no po zaplatení vstupného vo výške 20 €. Viac informácií poskytneme na e-mailovej adrese sekretariat@sapt.sk (p. Kotvas).
Tešíme sa na stretnutie!

Informácie o podujatí