Kontakt

Kontaktné údaje Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.


E-mail: sekretariat@sapt.sk
Adresa: SAPT
Konventná 9,
811 03, Bratislava
IČO: 30858186
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2780 3172
SWIFT/BIC: TATRSKBX