Ako nezakapať – alebo vlastný tlmočnícko-prekladateľský slovensko-poľský seminár vo Varšave

Poľština sa na Slovensku radí medzi málo rozšírené jazyky. To isté platí o slovenčine v Poľsku. Poľsko-slovenskí prekladatelia a tlmočníci preto neraz narážajú na problém, že sa na vzdelávacích seminároch doma aj v zahraničí musia uspokojiť s jazykovou kombináciou poľština – čeština.

Profesionálni tlmočníci a prekladatelia vedia, že táto zdanlivo kozmetická jazyková zámena vie narobiť prekvapivé množstvo problémov. Z hľadiska vytvárania tlmočníckych glosárov či terminológie sú materiály z takýchto podujatí pre slovenčinárov v praxi málo použiteľné (slovensko-poľský tlmočník v kabíne nepotrebuje mať pohotovú synapsiu „postępowanie“ – „řízení“, ale „postępowanie“ – „konanie“ a pod.). Rovnako nežiaduca je interferencia ďalšieho príbuzného jazyka v slovenskom prejave, s ktorou poľštinári musia denno-denne bojovať tak či onak.

Našťastie však neexistuje problém, ktorý by nemal riešenie! Preto vznikol nápad zorganizovať vzdelávací seminár pre tlmočníkov a prekladateľov poľštiny a slovenčiny vo vlastnej réžii. S myšlienkou som oslovila niekoľko kolegov a kolegýň od nás aj z Poľska, s ktorými už dlhšie pri rôznych príležitostiach spolupracujem. Idea sa stretla s veľkým záujmom všetkých oslovených a v uplynulý víkend, 16. – 18. februára 2018, sa ju úspešne podarilo pretaviť do skutočnosti.

Miestom podujatia sa tentoraz stala Varšava. Keďže iniciátorkou akcie som bola ja, prischla mi aj rola manažérky podujatia. Aspoň som trochu vyvenčila cholerika v sebe :-). Úloha to ale bola jednoduchá, lebo každý účastník pristúpil k svojmu zadaniu s ozajstnou vervou a nasadením. Spoločnými silami sme pokryli technické zabezpečenie akcie od rezervácie ubytovania a prednáškových priestorov vo Varšave cez občerstvenie, projektor, návrh tém a zostavenie programu až po dopravu a lahodnú bábovku na cestu J. Varšavčanky boli akčné a ako bonus zabezpečili lístky na divadelné predstavenie „Emigranti“. Spískali aj návštevu Slovenského dňa v príjemnom podniku v širšom centre. Víkendovka teda nebola žiadna sucharina a program bol naozaj pestrý.

Odbornú časť sme naplnili výberom zaujímavých a veľmi konkrétnych tém z praxe. V sobotu sme sa ťažiskovo venovali tlmočeniu, v nedeľu prekladom. Každý pripravil krátku prezentáciu z tej oblasti, v ktorej sa cítil doma. Po prezentácii spravidla nasledovala veľmi živá a prakticky orientovaná diskusia na predstavenú tému. Výstupom z každého bloku bola spracovaná prezentácia a slovná zásoba v spoločnom poľsko-slovenskom glosári.

Okrem nových poznatkov a hmatateľných výstupov akcia všetkým priniesla množstvo knižných tipov, možnosť intenzívnej interakcie s rodenými hovoriacimi a pohľad na Varšavu z trochu iného uhla. Atmosféra bola po celý čas veľmi priateľská, uvoľnená a veselá. Humor veru občas nechýbal ani pri najvážnejších témach :-).

Azda za najväčšiu (tlmočníkmi milovanú :-)) pridanú hodnotu víkendu však považujem stmelenie kolektívu, na fóre ktorého sa nikto nemusel hanbiť konzultovať aj tie „najtrápnejšie“ odborné a jazykové otázky. Vytvoril sa tak diskusný priestor, ktorý prostredníctvom internetu môžeme využívať v každodennej praxi.

Ja som takéto konzultácie ocenila hneď na druhý deň po akcii pri príprave na tlmočenie. Rýchlejšie, než pracné a neisté vyhľadávanie problémových ekvivalentov na internete, bolo konzultovanie sporných pojmov s rodenou hovoriacou na druhej strane Messengera. Na nezaplatenie bol aj pocit počas nasadenia – hneď sa tlmočilo akosi príjemnejšie, keď mojím náprotivkom bola kolegyňa a spojenkyňa, s ktorou sme si na bojisku vymieňali podporné signály.

Akcie sa zúčastnilo spolu 8 ľudí, z toho 4 úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci. Pre veľký úspech sme sa spontánne dohodli na pokračovaní seminára aj v budúcnosti. Za seba (a myslím, že aj za zúčastnených kolegov a kolegyne) môžem pri málo rozšírených jazykoch tento formát podujatia len vrele odporučiť. Bola to investícia, ktorá sa nám všetkým niekoľkonásobne vrátila.

Verím, že táto krátka reportáž poslúži ako inšpirácia pre ďalších kolegov, ktorí čelia podobným problémom (a výzvam a musia hľadať riešenia :-)), lebo pri málo rozšírených jazykoch platí azda dvojnásobne: Všetci za jedného – jeden za všetkých!