Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Zuzana Straka

Dobrý deň, Volám sa Zuzana Straka a jazyku ako takému sa venujem už viac ako 20 rokov. Po absolvovaní francúzsko-slovenského gymnázia som vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo FR na UNIPO. Ešte popri škole som pracovala ako prekladateľ a absolvovala som niekoľko stáží v zahraničí, ktoré prispeli k rozvoju mojich jazykových zručností. Úradným prekladateľom som sa stala v roku 2013 pre francúzsky jazyk a v roku 2022 pre anglický jazyk. Okrem prekladateľstva a tlmočníctva som vyštudovala právo, v rámci ktorého som svoje štúdium ukončila vykonaním rigoróznej skúšky a získaním titulu JUDr. Práve moje právnické vzdelanie mi umožnilo získať prácu freelance právnika-lingvistu pre Súdny dvor Európskej únie. Vo svojej praxi sa venujem každému typu prekladu od všeobecných po odborné (právo, ekonomika, dane. strojárenstvo, medicína a pod.)

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, študijný odbor: právo, titul JUDr. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študijný odbor: tlmočníctvo a prekladateľstvo (francúzsky jazyk a kultúra), titul Mgr.
Prax
– Freelance prekladateľ, SZČO od 2011 – stáž na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu v Luxembursku – súdny prekladateľ od 2013 (FR), od 2022 (AJ) – Freelance právnik-lingvista pre Súdny dvor Európskej únie
Kvalifikácia
– Jazykové znalosti: francúzsky, anglický a slovenský jazyk – Štátna jazyková skúška z francúzskeho aj anglického jazyka – absolvované školenia na Univerzite Komenského v Bratislave: trestné právo, rodinné právo vo francúzskom jazyku – CAT nástroje: SDL Trados, MemoQ

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.