Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Zuzana Sajbanova

Prekladám v jazykovej kombinácii slovenský/anglický jazyk na základe živnostenského oprávnenia a som tiež zapísaná v zozname súdnych prekladateľov.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave – odbor priemyselný manažment Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici – odbor európske kultúrne štúdiá
Prax
úradná prekladateľka (2009 – doteraz) externá prekladateľka (2004 – doteraz) translator trainee – Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre preklad (marec 2014 – jún 2014)
Kvalifikácia
Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský C2

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.