Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Zuzana Greksakova

Som vyštudovaná prekladateľka na voľnej nohe a venujem sa prekladu z/do anglického a portugalského jazyka. Posledných 10 rokov som strávila v po anglicky a portugalsky hovoriacich krajinách, vďaka čomu nemám len teoretické znalosti jazyka, ale aj praktické skúsenosti s miestnymi kultúrami. Moje dve hlavné špecializácie sú zároveň moje dva veľké koníčky: audiovizuálny preklad (preklad a tvorba titulkov) a problematika EÚ a medzinárodné vzťahy (environmentálna tematika, regionálny rozvoj a humanitárna pomoc, politika a história). Ďalej sa zameriavam na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, manažment a extrémne športy. Popri tom pôsobím v Portugalskom inštitúte, kde mám na starosti organizáciu jazykových kurzov a kultúrnych podujatí a kde vyučujem portugalčinu. Zároveň pôsobím ako externá vyučujúca na Filozofickej fakulte UK, kde vyučujem audiovizuálny preklad.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
PhD. v odbore Portugalská lingvistika – Univerzita v Coimbre, Portugalsko Mgr. v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický a portugalský jazyk) – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prax
Prekladateľka v slobodnom povolaní od roku 2010 Externá vyučujúca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Lektorka portugalského jazyka v Portugalskom inštitúte
Kvalifikácia
Prekladateľské vzdelanie a vyše 10 rokov praxe

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.