Rodný jazyk: Maďarčina

Prekladateľ

Tlmočník

Zuzana Fejesova

Po ukončení Gymnázia som študovala na Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde som získala titul Bc. v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. V štúdiu II. stupňa som pokračovala na rovnakom Odbore Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdia som pracovala v prekladateľskej kancelárii v Bratislave, kde som získala veľmi cenné skúsenosti hlavne v oblasti právnych prekladov. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia som začala pracovať ako SZČO od roku 2015. Po roku som sa zamestnala v OTP Banke v Bratislave ako tlmočníčka zástupcu generálneho riaditeľa, odkiaľ som v roku 2018 nastúpila na materskú dovolenku. Svoju činnosť som však prerušila len na obdobie materskej dovolenky a okrem 6 mesiacov „voľna“ som bola vo svojom povolaní aktívna. Momentálne žijem so svojou rodinou v Lučenci a pripravujem sa na absolvovanie odbornej skúšky prekladateľa. Považujem sa za precíznu a spoľahlivú osobu s dostačujúcimi technickými zručnosťami, jazykovými schopnosťami a osobnými vlastnosťami pre vykonávanie povolania prekladateľa a tlmočenia.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (Mgr.)
Prax
Pôsobím ako prekladateľ a tlmočník vo forme SZČO od roku 2015
Kvalifikácia
Prekladateľ a tlmočník v jazykovej kombinácii slovenčina-maďarčina

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.