Rodný jazyk: Angličtina

Zuzana Chovancova

Tlmočenie a preklad predovšetkým v oblastiach techniky, farmácie a marketingu.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Prekladateľstvo a tlmočníctvo (jazyk anglický a francúzsky); Postgraduálny kurz konferenčného tlmočenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského; Université de Nantes, Francúzsko – Aplikované jazyky (Erasmus program)
Prax
Prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe od roku 2020. V rokoch 2018/2019 som absolvovala prekladateľskú stáž v Európskej komisii.
Kvalifikácia
– Európsky kurz konferenčného tlmočenia (2022/2023) – postgraduálne štúdium v odbore filológia (2021, stupeň kvalifikácie PhDr.) – magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (2019)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.