Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Zuzana Angelovičová

Prekladateľstvo a tlmočníctvo som vyštudovala na UMB v BB, štúdium som ukončila v roku 2012. Popri práci odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky a neskôr prekladateľky na voľnej nohe som externe vyštudovala aj doktorandské štúdium translatológie. Momentálne som na voľnej nohe a venujem sa hlavne odbornému prekladu v mnohých jeho podobách – komerčnej aj knižnej. Okrem toho aj tlmočím. Najväčšie profesionálne naplnenie mi prináša dobre zvládnutá a odkonzultovaná terminologická práca, ktorá plynie v štylisticky správnom slovenskom texte – či už písomnom alebo ústnom.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2018: PhD., translatológia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2012: Mgr., prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2010: Bc., prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prax
od 2010: SZČO (živnosť) – preklady (odborné, knižné), tlmočenie (simultánne, konsekutívne, dialógové) 2012 – 2014: Odborná asistentka, Katedra anglistiky a amerikanistiky, UMB v BB (odborný preklad, prekladateľský softvér, tlmočenie + vedeckovýskumné aktivity) 2012 – 2014: Projektový manažérka, Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť, UMB v BB
Kvalifikácia
Kvalitné translatologické vzdelanie a vyše 10 rokov praxe v rôznych odboroch.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.