Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Zora Lukacova

PhDr. Zora Lukáčová 27.04.1956 vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa, odbor filozofia prax: 1980 – 1990 vysokoškolská učiteľka 1991 – 1998 – tlmočníčka v Pozemné stavby Nitra, NitraCont, a.s. 1999 – 2005 – lektorka K.A.B.A. Slovensko 2006 – 2017 – živnostníčka – preklady, lektorovanie soft skills 2018 – trvá starobná dôchodkyňa Rozhodnutím Krajského súdu v Nitre som bola dňa 17.2.2004 vymenovaná za tlmočníčku od 25.07.2005 zapísaná v zozname prekladateľov MS SR

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
vysokoškolské
Prax
od roku 1991
Kvalifikácia
ukončené štúdium filozofie, prax v úradných prekladoch od roku 2003

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.