Rodný jazyk: Slovenčina

Študent

Vanesa Hlocka

Volám sa Vanesa Hlocká a aktuálne som v poslednom ročníku v odbore OPT na FiF UK v Bratislave. Študujem anglický a nemecký jazyk. Okrem toho, že by som chcela byť prekladateľkou a tlmočníčkou, je mojím snom raz preložiť knihu.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra (aktuálne 2. ročník na magisterskom stupni)
Prax
Lexika s.r.o.; TIC konferencia 2023 – tlmočenie
Kvalifikácia
Prekladateľstvo, tlmočníctvo

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.