Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Tomas Sovinec

Som absolventom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2002 pôsobím ako prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe. Od roku 2007 som úradným prekladateľom pre nemecký jazyk. Tlmočím najvyšším ústavným činiteľom doma i v zahraničí ako aj mnohým zahraničným a slovenským firmám. Na Filozofickej fakulte UK pôsobím na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky s prestávkami od roku 2007. Ťažiskom mojej pedagogickej činnosti je simultánne a konzekutívne tlmočenie ako aj preklad s a bez CAT nástrojov. Spoluzakladal som SAPT.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2007-2011, titul PhD. Translatológia 1995-2000, titul Mgr. prekladateľstvo a tlmočníctvo – Nemecký jazyk a kultúra a Chorvátsky jazyk a kultúra Univerzita Komenského Filozofická Fakulta, Gondova 2, Bratislava, SR 2002 Európsky kurz konferenčného tlmočenia organizovaný EK EÚ
Prax
2005-aktuálne Úrad vlády SR 2007-aktuálne Kancelária prezidenta SR 2007-aktuálne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2007-2014 Kancelária Národnej rady SR súkromné firmy a osoby
Kvalifikácia
úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, Akreditovaný tlmočník a prekladateľ – Slovenskou asociáciou tlmočníkov a prekladateľov pre jazyk nemecký a chorvátsky

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.