Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Terezia Sedlakova

Rada čítam, beletria je hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodla študovať prekladateľstvo. Na škole som sa zoznámila aj s tlmočením a objavila jeho krásu aj temné zákutia. Mojou túžbou je prekladať hodnotné knihy a tlmočiť hodnotné podujatia.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
V roku 2021 som ukončila magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v jazykovej kombinácii angličtina a taliančina.
Prax
Počas štúdia som získavala praktické tlmočnícke či prekladateľské skúsenosti v rôznych organizáciách, často neziskových. Od marca 2022 v rámci živnostenského oprávnenia prekladám pre rôznych klientov, napríklad Európsku komisiu, Konzervatívny denník Postoj alebo časopis Rozum, a tlmočím na rôznych podujatiach, napríklad festival Bratislavské Hanusove dni, Ženská katolícka konferencia či Konferencia o Age Managemente.
Kvalifikácia
Po ukončení štúdia som strávila päť mesiacov na prekladateľskej Bluebook stáži v Európskej komisii v Luxemburgu, kde som prekladala rôzne oficiálne texty z angličtiny do slovenčiny pomocou nástroja Studio Trados. Od návratu na Slovensku pokračujem v prekladaní a tlmočení, mám záujem sa v tejto profesii rozvíjať a za súčasť tohto rozvoja považujem aj patriť do asociácie SAPT.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.