Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Stanislava Bosiakova

Tlmočníčka a prekladateľka od roku 2003.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Európsky kurz konferenčného tlmočenia) Štátna jazyková škola v Bratislave (štátna jazyková skúška v odbore prekladateľstvo, tlmočníctvo) Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky) Prírodovedecká fakulta UK (mikrobiológia)
Prax
Tlmočníčka a prekladateľka od roku 2003.
Kvalifikácia
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Európsky kurz konferenčného tlmočenia) Štátna jazyková škola v Bratislave (štátna jazyková skúška v odbore prekladateľstvo, tlmočníctvo)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.