Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Študent

Šimon Kotvas

Prekladateľ, tlmočník a kultúrny manažér.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2016 – súčasnosť – Filozofická fakulta UK v Bratislave, prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický a slovenský jazyk), nadväzujúci druhý stupeň štúdia 2019 – súčasnosť – Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, manažment v kultúre
Prax
Konferencia TEDx (audiovizuálny preklad) Bratislavské Hanusove dni (tlmočenie podujatia) Akademický Prešov 2020 (3. cena v oblasti umeleckého prekladu) Korektúry (časopis Michael, záverečné práce a pod.) — Corporate course manager v jazykovej škole Administratíva v neziskovej organizácii (práca v nemeckom jazyku, administatívne práce, správa webu a sociálnych sietí)
Kvalifikácia

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.