Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Radomir Masaryk

Od roku pracujem ako nezávislý prekladateľ, tlmočník a marketingový konzultant; popri tom sa pohybujem v akademickej oblasti ako prednášajúci a výskumník v oblasti psychológie zdravia. Od roku 2019 som členom vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, takže tlmočím len výnimočne.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta UK – Mgr. Filozofická fakulta UK – PhDr. Pedagogická fakulta UK – PhD. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – doc.
Prax
Prax od roku 1996 ako nezávislý prekladateľ, tlmočník a marketingový konzultant
Kvalifikácia
Štátna jazyková skúška

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.