Rodný jazyk: Angličtina

Prekladateľ

John Peter Butler Barrer

Som z Nového Zélandu. Bývam na Slovensku od roku 2009 a učím rôzne prekladateľské predmety na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Moja špecializácia je preklad (a korektúra) akademických textov do angličtiny so zameraním na humanitné a spoločenské vedy.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Ph.D. in Slavic Languages and Cultures (Monash Uni, Australia) 2008 Master of Arts in Russian Studies (Uni of Canterbury, New Zealand) 2003 Certificate of English Language Teaching to Adults (Leeds, UK) 1996
Prax
Prekladám knihy, články, tlačové správy, a marketingové texty. Tiež robím korektúry (proofreading/language editing) anglických textov. Mam viac ako 15 rokov skúsenosti v akademickom písaní v angličtine a publikoval som v zahraničí v akademických časopisoch aj zborníkoch. Moje preklady (knihy, články) boli taktiež publikované v zahraničí.
Kvalifikácia
Mam živnostenské oprávnenie v odbore prekladateľstvo.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.